Algemene voorwaarden Kattenoppas Keistad Amersfoort

 

1. Algemeen en Aansprakelijkheid

2. Verzorging

3. Verplichtingen Kattenoppas Keistad

4. Verplichtingen eigenaar

5. Beeldmateriaal

6. Tarieven

7. Betaling en/of annulering

 

Definities:

Kattenoppas Keistad: kattenoppas en opdrachtnemer

Eigenaar: katteneigenaar en opdrachtgever

 


1. Algemeen en Aansprakelijkheid
1.1 Kattenoppas Keistad is niet aansprakelijk voor inbraak, diefstal of andere schade aan de woning van de eigenaar tijdens zijn/haar afwezigheid. 
1.2 Kattenoppas Keistad is niet aansprakelijk voor ziekte, letsel en/of overlijden van het huisdier.

1.3 Kattenoppas Keistad is niet aansprakelijk voor voor besmetting van uw kat met vlooien en/of wormen.
1.4 Kattenoppas Keistad raad aan katten de hele opvangperiode binnen te houden, dit i.v.m. mogelijk weglopen van de kat.
1.5 Kattenoppas Keistad is niet aansprakelijk voor schade, die uw dier aanricht aan eigendommen van u of van derden en/of voor letsel veroorzaakt door uw huisdier.

1.6 Kattenoppas Keistad houdt zich het recht voor de algemene voorwaarden op enig moment aan te passen welke de eigenaar direct kan inzien.

1.7 Kattenoppas Keistad behoudt zich het recht voor klanten te weigeren.

 


2. Verzorging
2.1 De oppas van Kattenoppas Keistad verzorgt de kat naar de wens van de eigenaar zoals aangegeven tijdens het intakegesprek bij de eigenaar thuis. De oppas noteert tijdens dit gesprek alle afspraken op papier.
2.2 De oppas van Kattenoppas Keistad verzorgt in eerste instantie alleen katten maar kan in overleg ook voor andere aanwezige kleine huisdieren zorgen. De oppas verzorgt geen exotische dieren, reptielen en fretten.
2.3 De kattenoppas van Kattenoppas Keistad zal de eigenaar onmiddellijk op de hoogte stellen van afwijkend gedrag, bijv. buiten de bak plassen en/of ziekteverschijnselen.

2.4 De oppas zal bij ziekte of vermoeden op ziekte van het huisdier eerst de eigenaar bellen en in overleg de dierenarts bezoeken. In levensbedreigende situaties zal de oppas eerst handelen alvorens contact met de eigenaar op te nemen. De kosten van een bezoek aan de dierenarts zijn 0,39ct per km heen en terug, gerekend vanaf oppasadres, en de rekening van de dierenarts is voor de eigenaar van het dier.

2.5 In geval van afwezigheid van de eigen dierenarts zal de oppas een bezoek brengen aan een andere dan de eigen dierenarts.

 

3. Verplichtingen Kattenoppas Keistad

3.1 De oppas van Kattenoppas Keistad zal de sleutel(s) van de woning niet voorzien van adresgegevens en zal deze met de grootst mogelijke zorg in bewaring houden. Bij diefstal en of verlies van huissleutel worden alleen de kosten van een nieuwe sleutel vergoed.

3.2 Bij ziekte of andere omstandigheden waardoor de oppas van Kattenoppas Keistad zelf niet kan oppassen, zal zij zelf voor vervanging zorgen en de eigenaar hiervan op de hoogte stellen.

 


4. Verplichtingen eigenaar
4.1 De eigenaar dient te zorgen dat het huis toegankelijk is voor de oppas en dat toegangsdeur, sleutel en slot goed functioneren.
4.2 De eigenaar dient te zorgen dat de kat ontwormt en ontvlooid is voor de start van de oppasperiode.
4.3 De eigenaar dient een contactpersoon aan te wijzen. Dit in geval van noodsituaties zoals brand, inbraak, ziekte/overlijden huisdier.

4.4 De eigenaar dient ervoor te zorgen dat er een reservesleutel ter beschikking is bij een contactpersoon.

4.5 De eigenaar dient ervoor te zorgen dat er een reismandje aanwezig is voor een onverhoopt dierenartsbezoek.
4.6 De eigenaar dient te zorgen dat alle noodzakelijke middelen aanwezig zijn en binnen handbereik/in het zicht zijn voor de verzorging van het huisdier. Onder noodzakelijke middelen wordt verstaan;

 • Voldoende voer
 • Kattenbakvulling
 • Schepje en zakjes voor het uitscheppen van de kattenbak
 • Schoonmaakmiddel en benodigdheden voor het schoonmaken van de kattenbak
 • Eventuele medicatie
 • Kam of borstel
 • Stofzuiger/veger en blik
 • Vuilniszakken
 • Keukenpapier of schoonmaakdoekjes
 • Handzeep
 • Indien aanwezig, het entingsboekje of paspoort van de kat

4.7 De eigenaar dient een bericht te sturen aan Kattenoppas Keistad bij thuiskomst.

 

5. Beeldmateriaal 

5.1 De kattenoppas van Kattenoppas Keistad zal nooit zomaar beeldmateriaal van oppaskat(ten) op haar website, Instagram en/of Facebook pagina plaatsen zonder toestemming te hebben van de eigenaar. Als de eigenaar toestemming geeft om beeldmateriaal te gebruiken zal de oppas nooit meer informatie bij het beeldmateriaal plaatsen dan de naam van de kat(ten).

5.2  De kattenoppas van Kattenoppas Keistad zal beeldmateriaal van oppaskatten nooit gebruiken voor visitekaartjes of flyers.

5.3 De eigenaar kan eerder gegeven toestemming altijd intrekken, gebruikt beeldmateriaal wordt dan verwijderd.

5.4 Voor het gebruiken van beeldmateriaal met toestemming van de eigenaar is de oppas van Kattenoppas Keistad geen vergoeding verschuldigd aan de eigenaar.


6. Tarieven
6.1 De actuele tarieven kunt u vinden op de Tarieven pagina.
6.2 Tarieven zijn incl. reiskosten binnen Amersfoort, Hoogland, Hooglanderveen, Nieuwland, Vathorst, Kattenbroek, Zielhorst en Schothorst.

6.3 Inbegrepen bij de prijs van het oppassen zijn; intake gesprek, invullen en tekenen van het opdrachtformulier, post oprapen, binnen planten water geven, eten en drinken geven, kattenbak uitscheppen/schoonmaken, spelen en knuffelen met de kat, ‘ongelukjes’ opruimen, stofzuigen van de leefomgeving van de kat, eigenaar op de hoogte houden middels foto’s en berichtjes via whatsapp, wensen m.b.t. het openen/sluiten van gordijnen en aan/uitzetten van verlichting om de woning bewoonbaar te laten lijken.
6.4 Kattenoppas Keistad rekent geen extra kosten voor extra katten.
6.5 Niet inbegrepen bij deze tarieven zijn;
• Ontvlooien/ontwormen/nagels knippen
• Dierenartsbezoek en kilometertarief van en naar de dierenarts (0,39ct per km) gerekend vanaf adres oppaskat. Zorg er tevens voor dat u bij uw dierenarts op rekening kunt betalen want Kattenoppas Keistad schiet de dierenartskosten niet voor!.
6.6 Plusminus 2 weken voordat de oppasperiode ingaat zal de eigenaar de factuur via mail ontvangen.
6.7 Kattenoppas Keistad behoudt zich het recht voor de tarieven op enig moment te wijzigen of aan te passen. 


7. Betaling en/of annulering
7.1 De betaling van de factuur dient binnen te zijn uiterlijk één dag voordat de oppasperiode ingaat, op het door Kattenoppas Keistad aangegeven rekeningnummer die op de factuur te vinden is.

7.2 De eigenaar kan en mag als de oppas periode nog niet is ingegaan, annuleren zonder opgaaf van reden. De eigenaar kan alleen de gehele oppasperiode annuleren, annuleren van losse dagen is niet mogelijk. Als de factuur al is betaald zal restitutie plaatsvinden binnen 3 werkdagen.

7.3 Is de oppasperiode ingegaan en besluit de eigenaar eerder terug te komen of een derde persoon de zorg te laten overnemen, dan vind er geen restitutie plaats van de overige oppasdagen.